ROPy se neosvědčily. Obce je dále v této formě nechtějí

vydáno 19. března v 10:00
 

Mladá Boleslav (bro) Regionální operační programy (ROP) se podle Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) neosvědčily. Kritikům vadí zejména nárůst byrokracie, zesílení politického vlivu na přidělování dotací a nové korupční kauzy. V rámci těchto programů může Česká republika získat až do roku 2013 celkovou sumu 4,6 miliard EUR.

ROPy se neosvědčily. Obce je dále v této formě nechtějí

Mladá Boleslav za pomoci evropských zdrojů zrevitalizovala Staroměstské náměstí, v současné době vrcholí práce v severní části lokality. Foto: M. Filip 

Přestože řada měst a obcí čerpá prostředky z těchto programů, ozývá se odtud také kritika. „Všeobecně je organizace dotačních programů špatná, dosáhnou na ně města a na obce nezbude. Navíc peníze na najmutí odborníků, které tyto projekty zpracují, v obecním rozpočtu nemáme. Veškerá pomoc obcím proto žádná není,“ říká starosta Jabkenic na Mladoboleslavsku Zdeněk Slavík a dodává: „I přesto lidem musíme nějaké prostředí k životu vytvořit, takže si musíme vzít úvěr, když chceme někde investovat. Například za posledních 6 až 7 let jsme v obci proinvestovali zhruba 70 milionů a obec splácí asi zhruba 1 milion 300 tisíc dluh.“ 

Bohaté zkušenosti s čerpáním evropských prostředků má například Mladá Boleslav. Na návrh náměstka primátora Adolfa Beznosky zřídilo město na magistrátu samostatný specializovaný odbor Řízení projektů, jehož úkolem je právě získávání dotačních peněž z Evropských i tuzemských grantů. Krok se ukázal jako správný, městu se podařilo z dotačních titulů zajistit stovky milionů korun.  

„Tuto možnost však  menší obce nemají, stejně tak je pro ně obtížné vzhledem k finanční spoluúčasti, nutnosti personálního i odborného zajištění, dotační peníze získávat.“ Zároveň dodal:  „Existuje naprosto zbytečná a komplikovaná administrace jednotlivých projektů, proto bych se chtěl osobně zasloužit o odstranění nesmyslných byrokratických překážek. Cílem dotačních programů má být umožnění přístupu k fondům EU pro všechny obce a ne zbytečnou administrativou, finančně a personálně náročnou spoluúčastí eliminovat možnost získání dotačních peněz pro menší obce“.

Současná situace s šestadvaceti operačními programy je značně neuspokojivá i podle dalších ohlasů. Cílem by mělo být snížení jejich počtu a zprůhlednění celého systému. Změny tak mohou nastat i v Regionálních operačních programech. „Panuje  přesvědčení, že určitý program zaměřený na regiony by měl být i nadále zachován k čemuž se já i připojuji. Ze svého pohledu připomínkuji hlavně složitost a byrokratičnost celého systému. Vyhotovení žádostí je přes příliš složitý proces, což vede k tomu, že je musí zpracovávat specializovaná firma, což je nákladné,“ říká poslanec Jan Smutný.

Další investicí, která se podařila loni v Boleslavi za pomoci evropských peněz, je Havlíčkova ulice, která se dočkala v úseku poblíž Kaufandu nejen nového povrchu. 

Velká města si tak musí držet týmy lidí, které se dané problematice dlouhodobě věnují a mají prostředky, jež mohou předinvestovat. Ve výsledku je podle poslance Smutného znát velká disproporce v úspěšnosti získávání dotací mezi městy a venkovem. Přidělování prostředků má však i tendenci podléhat politickým tlakům a může narážet na klientelistické praktiky. 

Česko v současnosti jedná o budoucnosti čerpání evropských prostředků v dalších letech, kterých se účastní i organizace zastupující samosprávy. Vláda může tyto problémy vyřešit při nastavení nového systému čerpání po roce 2013, kdy končí současné programové období. „Myslím, že je potřeba se podívat k sousedům do Rakouska a Německa a neobjevovat objevené. V uvedených zemích je dotační politika nastavena velmi transparentně, dostupná všem žadatelům, preferuje osobní přístup úředníka k žadateli a též rychlost vyřízení je několikanásobně větší,“ dodává poslanec Smutný.

 
Sdílejte tento článek
  Reklama
 
 
Reklama | Kontakty | O nás | RSS